BEDRIJFSJURISTBINNEN HANDBEREIK

Breed georiënteerd

Je bedrijfsjurist altijd binnen handbereik

You and Me Legal biedt een veelkleurig pallet aan juridische diensten voor zowel het MKB als ZZP’ers. Naast specialistische expertise op een aantal specifieke rechtsgebieden zijn we trots op onze uitgebreide ervaring. Daarom benaderen onze juristen juridische vragen vanuit een ondernemingsbrede blik. Zo zijn we voor ondernemers een soort groothoeklens. Dat is de kracht van You and Me Legal. We herkennen juridische aandachtspunten snel en adviseren je daar graag over. Bovendien zijn wij goed in staat te beoordelen wanneer de stap naar een externe specialist noodzakelijk is. Indien gewenst kunnen we je doorverwijzen naar of samenwerken met een van onze externe partners.

Een greep uit onze ervaring

Renate heeft regelmatig geadviseerd over de zorgplicht van banken. Bijvoorbeeld bij kredietverstrekking, het beëindiging van een krediet of bij een verzoek om extra zekerheden. Klanten met renteswapovereenkomsten stond ze bij in hun rechtspositie en de toepassing van het Uniform Herstelkader. Verder is zij bij diverse procedures betrokken geweest en is Renate bekend met het toezichtskader van de AFM.

Ook als het gaat om faillissementsrecht heeft You and Me Legal de nodige ervaring. Renate heeft enkele jaren op de faillissementssectie van haar oude kantoor gewerkt waarin zij curatoren assisteerde in kwesties over bestuurdersaansprakelijkheid, debiteurenincasso’s, doorstartmogelijkheden en eigendomsvoorbehoud. Patrick heeft zijn expertise voornamelijk ingezet op internationaal rechtelijke aspecten die bij faillissementen komen kijken.

Hoe vervelend is het als je klant niet betaalt! You and Me Legal kan je helpen bij een gestroomlijnd incassotraject. Onder het motto ‘vertrouwen is goed, zekerheden zijn beter’, geven we je daarnaast tips om toekomstige wanbetalers te voorkomen. Door gebruik te maken van aanbetalingen bijvoorbeeld. Of door het afspreken in je overeenkomst of algemene voorwaarden van een eigendomsvoorbehoud, borgstelling of bankgarantie.

You and Me Legal is ook actief bij overnames in Nederland of over de grens. Renate stelt regelmatig activa passiva overeenkomsten op en is ook betrokken bij het opstellen van aandelenovereenkomsten. Patrick werkt regelmatig samen met Duitse collega’s in grensoverschrijdende overnames. Want ook als Duits recht van toepassing is, ontkom je niet aan sommige dwingende regels van Nederlands recht. Als het gaat om de financiële aspecten van een overname doen we vaak beroep op de expertise van Huting Belastingadvies & Administratie. Hoe jouw overname er ook uitziet, onze juristen weten waar je op moet letten en staan voor je klaar.

De juristen van You and Me Legal hebben  veel proceservaring opgedaan. Bijvoorbeeld met het opstellen van processtukken, het procederen bij rechtbanken en het aantekenen van hoger beroep. Ook beslagleggen is hen niet vreemd. Verder heeft Patrick tijdens zijn opleiding in Duitsland meegedraaid met de rechtelijke macht in Duitsland en lost hij ook geschillen op als mediator. Renate heeft in het verleden als secretaris opgetreden in arbitragegeschillen waarin zij verantwoordelijk was voor het reguleren van de procesgang. Hoewel Patrick en Renate inmiddels geen advocaat meer zijn, kunnen zij klanten met deze expertise perfect adviseren over proceskansen- en risico’s, of dit nu via de rechterlijke macht of op andere wijze is.