BEDRIJFSJURISTBINNEN HANDBEREIK

AGENTUUR EN DISTRIBUTIE

Verkoop via tussenpersonen
Bij You and Me Legal zijn we gespecialiseerd op het gebied van agentuur en distributie. Twee verschillende samenwerkingsvormen. Beiden gericht op handel met hulp van een tussenpersoon. Wij helpen en ondersteunen agenten, distribiteurs en opdrachtgevers.

  • First things first: wij helpen je kiezen. Zoek je, ben je een agent of toch distributeur? You and Me Legal adviseert bij je keuze.
  • Begeleiding in het onderhandelingstraject. Dit om jouw positie in de samenwerking te waarborgen.
  • Opstellen van agentuur- of distributieovereenkomsten en bijbehorende leveringsvoorwaarden.
  • Adviseren over specifieke bepalingen zoals goodwill, exclusiviteit, non-concurrentie of provisiebetalingen.
  • Toetsen van bestaande overeenkomsten en leveringsvoorwaarden, bijvoorbeeld bij beëindiging of verlenging van een overeenkomst.
  • Adviseren en ondersteuning bij geschillen of conflicten.
  • Bepalen van schade- of klantenvergoeding, ook wel goodwillvergoeding genoemd, bij beëindiging van een agentuur- of distributieovereenkomst.

AGENT OF TOCH DISTRIBUTEUR?

Zoek de verschillen

Maak of lever jij producten? Wellicht maak je gebruik van een tussenpersoon. Dit doe je om je producten zo effectief mogelijk te verkopen. Je kiest voor iemand die de markt kent en dus ook in staat is je omzet te vergroten. Deze persoon neem je niet in loondienst en dus zijn er geen arbeidsrechtelijke risico’s. Doorbetaling bij ziekte is niet nodig en ook een vast contract ga je uit de weg. Handig toch? Klopt! Tenminste, als je het goed doet…

De agent en distributeur zijn allebei twee bekende tussenpersonen. Echter, er is sprake van twee aparte samenwerkingsvormen en dit zorgt ook voor juridische verschillen. Hoe zit dat?

  • Een agent handelt in naam en voor rekening en risico van de opdrachtgever. In de agentuurovereenkomst wordt een opdrachtgever ‘principaal’ genoemd. De agentuurovereenkomst heeft een eigen wettelijke regeling. Bepaalde regels zijn van dwingend recht en daar mag je in een contract niet van afwijken. Zoals het recht van de agent op een klantvergoeding bij het einde van de overeenkomst.
  • De distributeur is een zelfstandig ondernemer en sluit overeenkomsten op eigen naam met eindgebruikers van jouw producten. De distributieovereenkomst is niet apart in de wet geregeld en valt daarom onder het ‘gewone’ contractenrecht. Wel zijn in de rechtspraak kaders vastgesteld waaraan de overeenkomst en de beëindiging daarvan moet worden getoetst. Dit geldt ook voor de duur van de opzegtermijn. Die kan dus zomaar langer uitvallen dan jij misschien denkt!

De verschillen tussen een agent of distributeur zijn voor ondernemers niet altijd duidelijk. De begrippen agent en distributeur worden daarom vaak door elkaar gehaald. Afspraken tussen partijen veranderen om die reden in een mengelmoes. Dit resulteert in onduidelijkheid over rechten, verplichtingen en risico’s. En dit leidt soms tot onaangename verrassingen.

Oog voor detail is belangrijk en daar is You and Me Legal voor. Wil je weten welke samenwerkingsvorm commercieel het beste bij aansluit bij je onderneming of twijfel je over de samenwerkingsvorm? Wij helpen je bij het maken van een goede keuze en stellen de contracten voor je op.