BEDRIJFSJURISTBINNEN HANDBEREIK

Internationaal recht

Onbekommerd ondernemen over de grens
Bied je producten of diensten aan in het buitenland? Of ben je importeur van buitenlandse producten?
Dan krijg je te maken met regels van internationaal recht. Dit roept mogelijk vragen op:

 • Voldoet mijn product aan de regelgeving van het land waarnaar ik wil exporteren?
 • Welk recht geldt er voor mijn internationale handel?
 • Kunnen we bij een geschil naar een Nederlandse rechter?
 • Wat als mijn zakenpartner niet betaalt?
 • Kan ik mijn bestaande inkoop- en/of leveringsvoorwaarden gebruiken bij buitenlandse zakenpartners?
 • Internationale overeenkomsten, risico’s waar je tegenaan loopt en hoe je die beperkt.
 • De regels van internationaal privaatrecht. Dus welke rechter bevoegd is, welk recht van toepassing is en hoe een vonnis van een rechter in een ander land kan worden uitgevoerd.
 • Het Weens Koopverdrag (CISG), niet onbelangrijk, want het kan automatisch van passing zijn op koopovereenkomsten als je dit niet nadrukkelijk uitsluit en soms ook in je voordeel zijn om juist niet uit te sluiten.
 • Het Verdrag van New York over de internationale erkenning en tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen, onmisbaar als je ook buiten de EU zaken doet.
 • Het CMR Verdrag voor internationaal transportrecht waar je als vervoerder mee te maken krijgt, maar ook wanneer je als ondernemer je producten internationaal vervoert.
 • Incoterms, gestandaardiseerde internationale leveringsvoorwaarden die bepalen waar en hoe producten worden geleverd, wanneer het risico overgaat, wie het transport en de verzekeringen regelen en hoe het zit met de douaneformaliteiten.
 • Diverse andere verordeningen en richtlijnen binnen de Europese Unie. Denk aan consumentenrecht en productveiligheid.
 • Alle andere zaken die komen kijken bij internationale handel. Vragen over algemene voorwaarden en hoe je internationaal vaststelt of die van passing zijn, eigendomsvoorbehoud dat per land anders is geregeld, grensoverschrijdende arbeid en nog veel meer.
 • En niet te vergeten alle Duitse regelgeving. Breng je bijvoorbeeld verpakte producten op de Duitse markt? Dan krijg je mogelijk te maken met verplichte terugname van de verpakkingen en moet je onderneming geregistreerd staan bij het Duitse Verpackungsregister. You and Me Legal werkt hierin samen met Huting Belastingadvies & Administratie die bij het Duitse verpakkingsregister als Auditor is ingeschreven.

PATRICK

‘Een Nederlands ondernemer heeft mij benaderd voor het opnieuw opstellen van zijn algemene leveringsvoorwaarden zodat hij deze ook in het buitenland kon gebruiken. Dit bleek achteraf  helemaal niet nodig te zijn, omdat hij uitsluitend aan bedrijven zijn producten verkocht en leverde. Op mijn aanraden kozen we voor een oplossing waarbij hij met slechts een paar aanpassingen en toevoegingen zijn bestaande voorwaarden ook over de grens kon gebruiken en gewoon naar Nederlands recht. Ook heb ik de ondernemer nog een aantal handige tips meegegeven en standaardteksten voor hem opgesteld. Zo was zijn bedrijf snel en zonder al te veel kosten klaargestoomd voor de internationale handel.’