BEDRIJFSJURISTBINNEN HANDBEREIK

Arbeids- en ontslagrecht

Advies dat bij jou past
Arbeids- en ontslagrecht is complex en door politieke besluitvorming aan verandering onderhevig. Bovendien hebben arbeidszaken emotioneel een grote impact. Juist daarom is het prettig als je kan terugvallen op een ervaren en deskundig professional. You and Me Legal staat werknemers, werkgevers, ondernemersraden en bestuurders bij op het gebied van arbeids- en ontslagrecht.

  • Wij adviseren je als werknemer over je arbeidsovereenkomst, ziekte, opleidingen en een eventueel ontslag.
  • Wij stellen arbeidsovereenkomsten op voor werkgevers én adviseren over individueel of collectief ontslag, overgang van onderneming, medezeggenschap en statutair bestuurdersschap.

PATRICK

Een werknemer in de bankensector vroeg mij om juridisch advies over haar rechtspositie in een arbeidsconflict met haar werkgever. Als trouwe werknemer had zij nog de hoop om in een aantal gesprekken met haar werkgever het conflict op te kunnen lossen. Helaas bleek dat de werkgever niet geïnteresseerd was in een conflictoplossing. Alleen een beëindigingen van de arbeidsovereenkomst was bespreekbaar. Vanaf dat moment heb ik het roer overgenomen en heb ik voor haar onderhandeld met haar werkgever over een beëindigingsovereenkomst. Het resultaat was dat werknemer met een goede regeling naar een ander werkgever kon gaan. Het relatie- en concurrentiebeding kwamen te vervallen, waardoor ze in alle vrijheid kon solliciteren. Ook kreeg ze een beëindigingsvergoeding die vele malen hoger was dan de transitievergoeding en zelfs de beëindigingsvergoeding volgens het toepasselijke sociaal statuut.