BREED GEORIËNTEERD

You and Me Legal biedt een veelkleurig pallet aan juridische diensten voor mkb en zzp. Naast specialistische ervaring op een aantal specifieke rechtsgebieden zijn wij trots op onze uitgebreide en brede ervaring en zien wij dat juist als een specialisme. Onze juristen hebben samen ruim twintig jaar juridische ervaring. Beiden zijn zij niet alleen binnen hun eigen specialisme, maar ook op veel andere rechtsgebieden werkzaam geweest, zoals:

 • aanbestedingsrecht
 • banken- en effectenrecht
 • fusies en overnames
 • faillissementsrecht
 • ondernemingsrecht
 • vastgoed- en huurrecht

Door deze uitgebreide ervaring, benaderen onze juristen uw juridische vragen niet uitsluitend vanuit het oogpunt een enkel rechtsgebied, maar vanuit een ondernemingsbrede blik. You and Me Legal kan hierdoor juridische aandachtspunten snel herkennen en u daarover adviseren.

Praktijkvoorbeelden


 • Adviseren over de zorgplicht van banken jegens derden, bij kredietverstrekking of beëindiging of bij het vragen van extra zekerheden.
 • Klanten met renteswapovereenkomsten adviseren over hun rechtspositie en de toepassing van het Uniform Herstelkader.
 • Adviseren in schillen over de koop en verkoop van onroerend goed (woningen) inzake non-conformiteit, dwaling, gebreken, contractuele boete.
 • Behandelen van verschillende zaken over consumentenrecht en overeenkomsten op afstand
 • Beoordelen van de houdbaarheid van eigendomsvoorbehouden in faillissementen
 • Adviseren van klanten die werden geconfronteerd met vorderingen van een curator gebaseerd op de Paulina of bestuurdersaansprakelijkheid
 • Uitgebreide proceservaring zowel met het opstellen van verzoekschriften, dagvaardingen, akten, conclusies en pleitnota’s als met het voeren van procedures zowel in eerste aanleg als in hoger beroep
 • Adviseren over beslagvraagstukken zowel vanuit het perspectief van beslaglegger als van beslagene.