AGENTUUR EN DISTRIBUTIE

Bent u een handelsagent, importeur of distributeur?

Of bent u juist opdrachtgever?

 

De juristen You and Me Legal zijn gespecialiseerd op het gebied van agentuur, distributie en (internationale) handelscontracten en begeleiden partijen bij het opstellen en beoordelen van deze contracten en adviseren zowel handelsagenten, distributeurs als opdrachtgevers bij onderlinge rechtsgeschillen.

Onderstaand een greep uit onze werkzaamheden en ervaring:

  • Begeleiding in het onderhandelingstraject over de rechtspositie en om te voorkomen dat u daarin op voorhand te veel prijsgeeft
  • Adviseren over en vastleggen van volledige agentuur- en distributieovereenkomsten;
  • Adviseren over specifieke contractuele bepalingen, zoals goodwill, exclusiviteit, non-concurrentie of provisiebetalingen
  • Beoordelen van bestaande overeenkomsten en adviseren over de risico’s en mogelijkheden daarin;
  • Adviseren over contractuele geschillen en de eventuele juridische mogelijkheden zoals nakoming, tekortkoming, verzuim of schade
  • Beëindigen van agentuur- en distributieovereenkomsten en waar nodig claimen of afwijzen van schadevergoedingen
  • Het voeren van juridische procedures die verband houden met agentuur en distributie en u bijstaan in procedures waarin u gedaagde partij bent

Agentuur of toch distributie?

Weet u het verschil?

 

Veel bedrijven maken zowel in de nationale als in de internationale handel gebruik van een distributeur of een handelsagent om zo effectief mogelijk hun producten af te zetten. In beide gevallen wordt er gewerkt met een tussenpersoon, maar wat is eigenlijk het verschil tussen een agent en een distributeur? Weet u het?

Hoewel er in beide gevallen wordt gewerkt met een tussenpersoon, zijn er toch veel en juridisch ook belangrijke verschillen. Zo handelt een agent in naam en voor rekening en risico van de principaal, terwijl de distributeur een zelfstandige ondernemer is. De agentuurovereenkomst heeft een eigen wettelijke regeling waarin bijvoorbeeld regels over een klantvergoeding en opzegtermijn zijn vastgelegd bij het einde van de overeenkomst. De distributieovereenkomst is niet apart geregeld in de wet en valt onder het gewone contractenrecht. Wel zijn er in de rechtspraak veel kaders vastgesteld waaraan de distributieovereenkomst en de beëindiging daarvan moet worden getoetst. Ook wat betreft de opzegtermijn en die kan daardoor zomaar veel langer zijn dan van te voren verwacht.

Voor ondernemers zijn deze verschillen niet altijd duidelijk  – de begrippen agent en distributeur  worden nog vaak door elkaar gehaald. Het gevolg? Contractspartijen weten niet wat precies wat hun rechten, verplichtingen en risico’s zijn en komen soms voor onaangename verrassingen te staan. Daarom is oog voor detail belangrijk en dat is precies waar onze juristen van pas komen.

Het is aan de ondernemer te beslissen welke samenwerkingsvorm commercieel het bete past. Wij van You and Me Legal kennen de juridische verschillen en kunnen u hierin verder adviseren. Welke manier van een verkoopstrategie u ook kiest, in alle gevallen is ons advies: zorg dat u afspraken schriftelijk vastlegt. Een mondelinge overeenkomst is wel rechtsgeldig, maar de bewijsvoering is dan veel lastiger als er een conflict ontstaat.