Picture of Patrick Link

Mondkapje verplicht op de werkvloer?

Mondkapje verplicht op de werkvloer? Wat zijn de rechten en plichten van werkgever en werknemer?

Sinds het Kamerdebat van 30-09-2020 geldt het dringende advies om mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. Voor sommigen is het een zegen dat mondkapjes eindelijk meer gedragen worden. Anderen vinden het verschrikkelijk. Gezien de recente ontwikkelingen valt het echter nog te bezien of dit dringend advies nog gehandhaafd kan worden of dat het dragen van een mondkapje bijna overal, net als o.a. nu al in het openbaar vervoer, verplichtend wordt. Wat betekent het mondkapje eigenlijk voor werkgevers en werknemers?

Kan een werkgever nu al voor zijn personeel een algemene draagplicht voorschijven?

Wie tegenwoordig door de winkels en grote/open kantoorruimtes loopt, ziet dat nagenoeg alle personeelsleden een mondkapje dragen. Vooral in de retail sector moeten nagenoeg alle winkelpersoneelsleden tegenwoordig verplicht een mondkapje van hun werkgever dragen.

De vraag is dan of een werkgever dit zomaar mag voorschrijven, terwijl op dit moment nog steeds alleen een dringend advies geldt.

Mag aan de andere kant dan een werknemer een mondkapje op de werkvloer weigeren? Zijn dan aan deze weigering consequenties verbonden?

In beginsel heeft een werkgever en algemeen instructierecht/directierecht, d.w.z. hij/zij mag de werknemer vertellen hoe, wat, waar en wanneer de werknemer het werk moet verrichten. Hieronder valt bijvoorbeeld ook het recht (en ook de plicht) van de werkgever bepaalde kledingvoorschriften te geven en veiligheidsmaatregelen voor de werknemers te treffen, zoals het dragen van een (winkel-)uniform of het dragen van veiligheidskleding (denk bijv. aan de helm voor bouwvakkers). Het dragen van een mondkapje kan dan hieronder vallen.

Juist omdat het kabinet nog geen algemene draagplicht heeft bepaald en er daarom formeel gezien nog geen wettelijke basis bestaat, moeten werkgevers van hun directierecht gebruik kunnen maken om hun algemene zorgplicht jegens hun personeel na te komen en het dragen van een mondkapje op de werkvloer verplicht te kunnen stellen. Met name in contactberoepen waar het risico op infectie hoog is of op een werkplek waar het niet altijd mogelijk of zeer moeilijk is om de afstandsregels te handhaven.

Er zijn ook grenzen.

Een draagplicht moet ook redelijk zijn. Voor werknemers die in een kantoorkamer alleen werken en nauwelijks met andere collega’s en/of klanten in contact komen, zal zo’n draagplicht niet zo gauw gelden als voor een medewerker in een winkel/supermarkt/restaurant. Maar ook voor medewerkers die met z’n allen in een open kantoorruimte zitten en niet altijd voldoende afstand kunnen houden, is een draagplicht denkbaar.

Wat kan ik als werkgever doen als de werknemer voortdurend en herhaaldelijk en ook na meerdere waarschuwingen weigert een masker te dragen?

In het ergste geval kan dit als een werkweigering worden gezien. Maar we adviseren in deze gevallen eerst het gesprek aan te gaan met betreffende werknemer en hem/haar naar de achterliggende reden te vragen. Mocht de werknemer bijvoorbeeld hiervoor een medische reden aangeven (bijv. zuurstoftekort door het dragen van een mondkapje op grond van luchtwegaandoeningen zoals astma, COPD etc.), dan adviseren we de bedrijfsarts ter beoordeling in te schakelen. Als compromis kan de werknemer tijdelijk ook naar een andere werkplek verplaatst worden of home-office werkzaamheden verrichten. In ieder geval dus eerst met elkaar praten, pas dan verdere maatregelen treffen.

Hulp nodig?

Wil je meer weten over jouw rechten/plichten als werkgever/werknemer in tijden van Covid-19? Juridische vragen over

  • Mondkapjesplicht
  • Het nieuwe steunpakket NOW 3.0
  • Verlof tijdens corona
  • (Bedrijfseconomisch) Ontslag tijdens corona?

Neem dan gerust contact op met ons, telefonisch of via email:

patrick@youandmelegal.com
+31624355737

renate@youandmelegal.com
+31615872102

Delen
Delen
Delen
Delen