Foto van Renate Verstraaten

De Overstapper

In november 2014 ben ik mijn eigen advocatenkantoor, You and Me Legal, gestart. Hierdoor ben ik als advocaat overgestapt naar het arrondissement Gelderland. In de editie van juni 2015 van het Gelders Balie Bulletin is een leuk artikel te lezen over You and Me Legal en mijn overstap.

Arrondissement? Gelders Balie Bulletin?

Voor advocaten is de organisatie van de advocatuur en het toezicht daarop vanzelfsprekend. Maar dat geldt niet voor iedereen. Onderstaand volgt een overzicht in vogelvlucht. Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op.

Organisatie van de advocatuur

Alle advocaten in Nederland zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Daarnaast zijn alle advocaten ingeschreven bij de lokale orde van advocaten in hun eigen regio. Nederland is verdeeld in 11 verschillende regio’s, die arrondissementen worden genoemd. Elk arrondissement heeft een lokale orde van advocaten. Als een advocaat bij een kantoor gaat werken dat is gevestigd in een ander arrondissement dan het kantoor waar de advocaat daarvoor werkte, moet er worden overgestapt. De advocaat blijft dan wel gewoon ingeschreven bij de NOvA, maar stapt over naar een andere lokale orde en schrijft zich daar in. Voordat ik mijn eigen kantoor had, werkte ik in Utrecht, in het arrondissement Midden-Nederland. You and Me Legal is gevestigd in Ravenswaaij en valt daarmee onder het arrondissement Gelderland. Dat betekent dat ik ben overgestapt van het arrondissement Midden-Nederland naar het arrondissement Gelderland.

Taken van de orde

De NOvA houdt zich onder meer bezig met de opleiding voor advocaten, het opstellen en evalueren van de beroeps- en gedragsregels voor advocaten en het algemene toezicht op de advocatuur. De lokale orden van advocaten, die allemaal worden voorgezeten door een deken, houden toezicht op de advocaten in hun arrondissement. Klanten die klachten hebben over een advocaat kunnen zich melden bij de deken in het arrondissement waar de advocaat is gevestigd. Daarnaast doet de deken ook zelfstandig onderzoek naar het functioneren van advocaten. Op de website www.advocatenorde-gelderland.nl kun je meer lezen over het reilen en zeilen van de orde van advocaten Gelderland.

Gelders Balie Bulletin

Gelukkig voor ons advocaten houden de orden van advocaten zich niet uitsluitend met toezicht bezig. Wij worden ook gestimuleerd en gefaciliteerd in bijvoorbeeld het op peil houden van onze kennis en het leren kennen van onze collega’s in het arrondissement. Een voorbeeld daarvan is het Gelders Balie Bulletin, een tijdschrift dat wordt uitgegeven door de orde van advocaten Gelderland. Het Gelders Balie Bulletin wordt verspreid onder alle advocaten in het arrondissement Gelderland en wij kunnen daarin lezen wat er zoal gebeurt in ons arrondissement. Bijvoorbeeld dat You and Me Legal zich haar deuren heeft geopend in het arrondissement Gelderland. Inmiddels ben ik ook zelf redactielid van het Gelders Balie Bulletin en hoop ik op die manier mijn betrokkenheid in mijn nieuwe arrondissement te kunnen vergroten!

Delen
Delen
Delen
Delen