Picture of Renate Verstraaten

De inhoud van je algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden geven duidelijkheid, besparen tijd en beperken risico’s. Als je onze vorige blogs hebt gelezen weet je al dat algemene voorwaarden niet verplicht, maar wel heel nuttig zijn. Heb je nog geen algemene voorwaarden? Grijp dan je kans tijdens onze #AVzomerpromo. Geef je ons in juli en augustus opdracht om voor jou algemene voorwaarden op te stellen, dan krijg je een leuke korting op onze tarieven. Wat we er voor je inzetten? Dat lees je hieronder!

Doelgroepen, doelgroepen, doelgroepen

In marketing en commercie draait alles om je doelgroep. Een docent in een commerciële opleiding zei eens dat het enige juiste antwoord op elke vraag is: “doelgroepen, doelgroepen, doelgroepen”. En feitelijk is het bij algemene voorwaarden niet anders. Patrick adviseerde in zijn vorige blog al om eerst te kiezen welke voorwaarden je wilt opstellen. Leveringsvoorwaarden of inkoopvoorwaarden? Of toch licentievoorwaarden? Als je je keuze hebt gemaakt, stem je de inhoud daarvan af op je branche en doelgroep. Als jurist vind ik een regeling over meerwerk of oplevering wat minder belangrijk, terwijl dit voor een aannemer cruciaal is.

Algemene voorwaarden van A tot Z

Er zijn legio algemene voorwaarden die in meer of mindere mate bij jouw onderneming passen. Onderstaand een aantal voorbeelden.

 • Aansprakelijkheidsbeperkingen: sluit je alles uit of beperk je? waar koppel je de beperking aan? een verzekering, een order of een omzet over een bepaalde periode?
 • Betalingsvoorwaarden: alles ineens? een deel bij opdracht en een deel bij oplevering?
 • Eigendomsvoorbehoud: wanneer gaat het eigendom over? geldt je eigendomsvoorbehoud ook in het buitenland?
 • Geschillenregeling: kies je voor de rechter, arbitrage of mediation? wie is bevoegd?
 • IE-rechten: ben je maker of auteur? wat doe je met merken, modellen en octrooien? wie heeft de IE-rechten en waar bestaan ze uit? krijgen klanten een licentie?
 • Incasso: is een ingebrekestelling nodig? welke incassokosten zijn verschuldigd?
 • Klachtplicht: binnen hoeveel tijd moet je klant klagen? welke consequenties verbind je daaraan?
 • Levering: hoe wordt er geleverd? zijn er Incoterms van toepassing en welke kies je? wie regelt transport en verzekering? zijn leveringstermijnen fataal?
 • Prijs: kunnen prijzen tussentijds worden gewijzigd? Wat doe je met meer- of minderwerk?
 • Rechtskeuze: welke recht is van toepassing? wil je het Weens Koopverdrag uitsluiten?
 • Zekerheid: mag je extra zekerheid vragen als niet aan een betalingsregeling wordt voldaan? waar mag die zekerheid uit bestaan?

De zwarte en de grijze lijst

Het is belangrijk om de inhoud van je algemene voorwaarden kritisch te beoordelen. Misschien kom je in de verleiding om alle aansprakelijkheid volledig uit te sluiten en jezelf heel veel rechten en vooral weinig plichten te geven. Aan onredelijke of eenzijdige voorwaarden kleven ook risico’s. Zeker als je veel met consumenten contracteert.

Omdat de wetgever consumenten wil beschermen tegen onredelijke voorwaarden, bestaan er een zwarte en grijze lijst met afspraken die helemaal niet (de zwarte lijst) of niet zomaar (de grijze lijst) zijn toegestaan. Ze zijn vernietigbaar. Dat betekent heel simpel dat je er niets aan hebt. Het uitsluiten van een beroep op ontbinding mag bijvoorbeeld niet. Het in vergaande mate uitsluiten van je aansprakelijkheid mag ook niet zomaar.

Hoewel de lijsten bedoeld zijn om consumenten te beschermen, kunnen ook kleine ondernemers, zoals zzp’ers er soms gebruik van maken. Zij kunnen een beroep doen op de zogenaamde reflexwerking. Contracteer je alleen met grotere ondernemers, dan heb je meer ruimte. Al spelen de eisen van redelijkheid en billijkheid ook dan altijd een rol.

Algemene voorwaarden met een individuele inhoud

Doelgroepen, doelgroepen, doelgroepen. We herhalen het nog maar een keer. Algemene voorwaarden zijn bijzonder waardevol… Mits passend bij jouw onderneming. Het zijn algemene voorwaarden, maar de inhoud is individueel en afgestemd op jouw dienst of product en op de wettelijke randvoorwaarden. Dus probeer die verleidelijke onredelijke voorwaarden te vervangen door voorwaarden die standhouden.

Heb je vragen of wil je meer weten over algemene voorwaarden? We helpen je graag verder! Neem contact op of kom langs tijdens onze inloopspreekuren in Veenendaal, Ravenswaaij of Culemborg. Ook tijdens onze #AVborrel in Veenendaal (9 september) of Culemborg (12 september) beantwoorden we graag al jouw vragen.

Of lees onze volgende blogs. Renate geeft je binnenkort een handleiding over het gebruik van algemene voorwaarden en Patrick vertelt je alles over de battle of forms (twee partijen verwijzen naar hun eigen voorwaarden) en bijzonderheden van algemene voorwaarden bij het internationale contracteren.

Succes en tot ziens!

Patrick Link | 06-24355737 | patrick@youandmelegal.com
Renate Verstraaten | 06-15872102 | renate@youandmelegal.com

Delen
Delen
Delen
Delen