Patrick Link

Het Weens Koopverdrag (CISG) – Deel 2

Deel 2 In onze vorige blog hebben wij u reeds in het algemeen geïnformeerd over het Weense koopcontractenrecht, wanneer het van toepassing is en welke onderdelen van het contract erdoor worden geregeld. Zoals reeds aangekondigd, willen wij nu in deze blog bespreken of de toepassing van het Weens Koopverdrag ook kan worden uitgesloten en of een dergelijke uitsluiting voordelig of

Lees verder »
Patrick Link

Het Weens Koopverdrag (CISG) – De grote onbekende in de internationale handel

Deel 1 Als je een internationale ondernemer bent, d.w.z. als je goederen uit het buitenland koopt of in het buitenland levert/verkoopt, kom je niet om het Weens Koopverdrag heen en moet je jezelf toch even vertrouwd maken met de voor- en nadelen. Het Weens Koopverdrag biedt veel mogelijkheden in de internationale handel, maar wordt in de praktijk vaak genegeerd of

Lees verder »
Patrick Link

Goed voorbereid op jouw eerste bespreking met ons

Heb je een geschil/conflict met en kun je dit probleem niet meer alleen oplossen? Dan kunnen Renate en Patrick jou verder helpen. Of wil je juist juridische problemen voorkomen en advies inwinnen over een toekomstige samenwerking met een zakenpartner/werknemer en jouw bestaande contracten laten checken of nieuwe contracten door ons laten opstellen? Geen probleem. Neem gewoon contact met ons op

Lees verder »
Renate Verstraaten

Recht op herroeping, herstel en vervanging van kerstgeschenken

Op 5 december hebben we al aangekondigd dat we je wat tips zouden geven. Voor het geval je toch niet zo heel blij was met je cadeau van sint en piet. Sindsdien zijn we opeens druk, druk, druk. Een arbeidsgeschil tussen een Duitser en een in Nederland gevestigd bedrijf, een grote overname, nog wat algemene voorwaarden die opgesteld moeten worden.

Lees verder »
Patrick Link

Mondkapje verplicht op de werkvloer?

Mondkapje verplicht op de werkvloer? Wat zijn de rechten en plichten van werkgever en werknemer? Sinds het Kamerdebat van 30-09-2020 geldt het dringende advies om mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. Voor sommigen is het een zegen dat mondkapjes eindelijk meer gedragen worden. Anderen vinden het verschrikkelijk. Gezien de recente ontwikkelingen valt het echter nog te bezien of dit

Lees verder »
Patrick Link

NOW 3.0 – Wat verandert? Wat zijn de voorwaarden?

De coronacrisis houdt veel ondernemers nog steeds in de greep. Vooral nu zich een tweede golf van besmettingen aankondigt en de economische gevolgen niet duidelijk zijn. Daarnaast, ondanks alle eerdere steunpakketten van het Kabinet, staat de omzet van vele ondernemingen nog altijd onder druk, terwijl kosten zoals o.a. huur- en loonkosten doorlopen. Het Kabinet heeft daarom een nieuw, derde steunpakket

Lees verder »