Picture of Patrick Link

Goed voorbereid op jouw eerste bespreking met ons

Heb je een geschil/conflict met en kun je dit probleem niet meer alleen oplossen? Dan kunnen Renate en Patrick jou verder helpen.

Of wil je juist juridische problemen voorkomen en advies inwinnen over een toekomstige samenwerking met een zakenpartner/werknemer en jouw bestaande contracten laten checken of nieuwe contracten door ons laten opstellen? Geen probleem.

Neem gewoon KONTAKT met ons op via onze website of bel/mail ons direct om een (virtuele) afspraak in te plannen om de verdere stappen te bespreken.

In het eerste gesprek met een van ons juristen van You and Me Legal bespreek je de belangrijkste punten voor de verdere gang van zaken: Je beschrijft waarover het gaat, waar je tegenaan loopt, wat jouw juridisch probleem is. Wij informeren je dan over jouw rechtspositie en de mogelijke oplossingen en verdere strategie voor jouw zaak. Bovendien kunnen we op navraag je al een inschatting geven over de kosten die ermee gemoeid zijn.

Met een goede voorbereiding op dit eerste gesprek van jouw kant kunnen wij helpen om de samenwerking met ons tot een succes te maken.

1. Een afspraak maken

Bel of mail ons gewoon. Helaas is op dit moment vanwege Covid-19 een fysieke afspraak op ons kantoor in Veenendaal alleen heel beperkt mogelijk en alleen in zeer dringende gevallen.
Beschrijf in jouw mail of tijdens ons eerste telefonisch overleg waarover het gaat. Zo kunnen wij gelijk inschatten of jouw probleem/verzoek binnen onze expertise valt en jij zich op de juiste plaats bevindt.

2. Aarzel niet te lang!

Vooral bij geschillen met werkgevers of verhuurders, maar ook in gerechtelijke procedures kunnen de (soms fatale) termijnen voor een reactie best kort zijn en bij een te late reactie te zijn verstreken – dan wordt het voor ons al moeilijker om iets voor jou te doen.

3. Feiten verzamelen

Noteer in kernpunten waar je verzoek/opdracht over gaat. Dit zorgt ervoor dat je niets vergeet tijdens ons gesprek: Wat is er gebeurd en wanneer? Hoe is het zover gekomen? Wie is er bij betrokken? Wat wil je precies bereiken?  Hoe meer informatie,  hoe beter. Wij filteren dan de relevante feiten voor jou.

4. Documenten en andere bewijsstukken verzamelen

Verzamel alle documenten die betrekking hebben op jouw verzoek/geschil enz., zoals brieven, contracten of memo’s. Schrijf op als je ze hebt ontvangen of verzonden. Stuur ook de enveloppen mee, want de datum van de poststempel kan belangrijk zijn. Het is beter om te veel dan te weinig documenten door te sturen, wij kunnen dan beslissen welke van hen belangrijk zijn.

5. Gegevens wederpartij, bewijzen en lijst van getuigen

Met wie heb je een probleem? Verzamel alvast alle bewijsstukken die je feiten kunnen bevestigen. Kan iemand getuigen wat er is gebeurd? Stel een lijst van hun adressen op.

6. Stel een doelFeiten verzamelen

Tijdens het gesprek zullen wij samen meet jouw bedenken, wat jij wilt en kunt bereiken. Denk na voor het overleg: Is het voor jou belangrijk om zo snel mogelijk tot een akkoord te komen? Of om je tegenstander voor de rechter te brengen?

7. Gegevens en contactdata rechbijstandsverzekering

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kunnen we jouw zaak uiteraard ook in behandeling nemen. Voorwaarde hiervoor is dat jouw verzekeringsmaatschappij dekking verleent voor de kosten voor ons advies en verdere optreden. Maak het beste alvast een melding en geefons de verzekeringsnummer en andere gegevens door zodat wij dan de administratieve werkzaamheden met jouw verzekering kunnen regelen.

Wij van You and Me Legal kunnen je verder helpen.

Neem gerust contact op met ons op. Bellen, mailen en appen kan altijd.
Wij verheugen ons op een kennismaking.

Patrick Link | 06 24355737 | patrick@youandmelegal.com

Renate Verstraaten | 06 15872102 | renate@youandmelegal.com

Delen
Delen
Delen
Delen