Picture of Renate Verstraaten

De finale kwijting uitgelegd

Juridisch jargon of gewoon vaktaal

Wij juristen hebben de neiging nogal wat vaktaal te gebruiken. Dat noemen we dan ook geen vaktaal maar liever ‘jargon’. Comparitie van partijen, finale kwijting, onredelijk bezwarend,  vernietigbaar. Voor ons vanzelfsprekend, voor jou niet altijd. En dan heb ik het nog niet eens over al die lange zinnen en ouderwetse woorden.

You and Me Legal staat voor toegankelijkheid. En daarom proberen we onze vaktaal vooral tussen ons en op de rechtbank te houden. Toch val ik er stiekem nog best wel eens op terug. Deels omdat ik er als jurist mee opgegroeid ben. Als in ‘old habits die hard’. Deels omdat het soms de enige juiste beschrijving van een juridisch feit is (tenminste, dat denk ik dan). Om jullie een klein beetje wegwijs te maken in mijn vaktaal zal ik er af en toe wat termen toelichten.

Finale kwijting voorkomt verrassingen

We trappen af met ‘finale kwijting’. Misschien heb je wel eens een betalingsregeling afgesproken? Misschien heb wel eens een geschil dat, moest je naar de rechtbank en heb je op de gang geschikt. Dan ken je de term vast wel. Nog nooit gezien? Geen nood, ik geef je een voorbeeld uit het arbeidsrecht:

Na uitvoering van deze overeenkomst, verlenen partijen elkaar over en weer finale kwijting en hebben zij niets meer van elkaar te vorderen, noch uit hoofde van de arbeidsovereenkomst, noch uit hoofde van de uitvoering en de beëindiging daarvan.”

Waar het op neerkomt is dat partijen afspreken dat met de gesloten deal alles is opgelost. Er kunnen dus achteraf geen verrassingen meer komen. Een verkeerde berekening bijvoorbeeld of iets dat je bent vergeten. Helaas pindakaas, want met de finale kwijting is het klaar. Althans dat is het idee erachter. Maar is het wel echt zo eenvoudig?

Finale kwijting in alle soorten en maten

Natuurlijk niet. Anders hebben wij juristen geen werk meer:) Finale kwijting is er in alle soorten en maten en vormt een geheel met alle andere gemaakte afspraken. Een mooi voorbeeld van een goed doordachte finale kwijting is die uit de uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 5 juni 2018. Werkgever en werknemer in deze zaak maken een afspraak voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Voorwaarden zijn onder meer dat:

  • tot de einddatum salaris en emolumenten (bijkomende verdiensten, los van het salaris) betaald worden;
  • partijen elkaar na uitvoering van de gemaakte afspraken finale kwijting verlenen.

De werknemer vraagt dan om een bonus. Dat is niet expliciet als onderdeel van de afspraken benoemd. De werkgever verwijst daarom naar de finale kwijting. Daar is de rechter het niet mee eens. Er is pas finale kwijting nadat alle afspraken zijn nagekomen, want zo staat het in de finale kwijting. En een van de afspraken is betaling van het salaris en emolumenten tot de einddatum. Daar valt ook betaling van de bonus onder.

Finaal is niet altijd finaal

Uit de uitspraak blijkt dus ook dat finaal kennelijk niet altijd finaal echt finaal is. De befaamde uitspraak van de Belastingdienst ‘we kunnen het niet leuker maken, wel makkelijker’ geldt overduidelijk niet voor juristen;) De rechter beoordeelt de finale kwijting volgens de maatstaf die is gesteld door de Hoge Raad, onze hoogste rechter. Volgens de Hoge Raad moet het altijd echt duidelijk zijn wat partijen hebben bedoeld met de finale kwijting. Als iets niet met zoveel worden in de afspraken is genoemd, mag je er niet zomaar van uitgaan dat het onder de finale kwijting valt. Een rechter zal altijd moeten onderzoeken of partijen eigenlijk wel de bedoeling hadden om iets onderdeel van de afspraken te maken. En alleen dan kan het onder de finale kwijting vallen. Of niet, zoals de rechter in deze zaak oordeelde.

Fiscale gevolgen

Ook handig om te weten is dat een finale kwijting niet alleen juridische gevolgen, maar ook fiscale gevolgen heeft. Het kan dus geen kwaad om de finale kwijting ook aan een fiscalist voor te leggen. Zelf overleg ik vaak met Marcel Huting, onze fiscale samenwerkingspartner. Hij beoordeelt of er aan mijn finale kwijting fiscale risico’s kleven en wat de financiële omvang daarvan zou kunnen zijn. Marcel:

“Stel je voor dat in een regeling met de crediteur de helft van de schuld wordt kwijtgescholden. Vaak heb je de voorbelasting van de volledige factuur al verrekend. Dat betekent dus dat je de te veel verrekende btw moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Afhankelijk van de hoogte van de factuur/schuld kan dat om flinke bedragen gaan. Als je finale kwijting afspreekt, wees dus van te voren bewust of dat je het wilt meenemen in de betalingsregeling”

Echte juridische zekerheid leg je vast

Finale kwijting geeft duidelijkheid en rechtszekerheid. Dat kan heel handig zijn, als je tenminste je finale wijting goed omschrijft. En wil je echt zekerheid? Vaar dan niet blind op de finale kwijting, maar benoem het gewoon.

Kun je hier verder mee? Of wil je toch nog wat meer weten over de finale kwijting? Let me know en ik help je graag verder. Een belletje of mailtje is altijd vrijblijvend, terwijl het resultaat je zomaar wat op kan leveren.

Volgende keer in de serie vaktaal: onredelijk bezwarend. Een wettelijke term die in het kader van algemene voorwaarden wordt gebruikt. En eentje waar nog wel wat vragen over werden gesteld tijdens onze workshop over algemene voorwaarden. Goede reden om die toch nog even te verduidelijken dus!

Delen
Delen
Delen
Delen