INTERNATIONAAL RECHT

Nederlandse ondernemers met buitenlandse zakenpartners die hun producten of diensten in het buitenland willen aanbieden, krijgen ze ook te maken met internationale regelgevend. Denk aan importrechten van het land van bestemming of aan het EU-recht. En dat kan vragen oproepen.

“Voldoet mijn product aan de regelgeving van het land waarnaar ik wil exporteren?”

“Welk recht is van toepassing op de overeenkomst met mijn buitenlandse zakenpartner?”

“Welke rechter is bevoegd als ik een geschil met mijn buitenlandse zakenpartner krijg?”

“Kan ik mijn bestaande inkoop- en leveringsvoorwaarden gebruiken bij buitenlandse zakenpartners?”

Wat u in de internationale handel nodig heeft is een juridische partner, die deze vragen voor u kan beantwoorden en u kan adviseren over import, export en international wet- en regelgevend. You and Me Legal is die juridisch partner en heeft uitgebreide internationale kennis en ervaring. Bijvoorbeeld waar het gaat om:

  • Internationale overeenkomsten, de risico’s waar u tegenaan kan lopen en hoe u die contractueel zo goed mogelijk weg kan schrijven.
  • Internationaal privaatrecht dat bijvoorbeeld regels kent over het toepasselijk recht, de bevoegde rechter of de tenuitvoerlegging van internationale vonnissen.
  • Het Weens Koopverdrag (CISG) dat automatisch van toepassing is op koopovereenkomsten als u dat niet uitdrukkelijk heeft uitgesloten.
  • Het Verdrag van New York over de internationale erkenning en tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen.
  • Het CMR Verdrag voor internationaal transportrecht waar iedere vervoerder mee te maken krijgt.
  • diverse EU-Verordeningen en EU-richtlijnen, denk aan regels over toepasselijk recht, bevoegde rechter, tenuitvoerlegging van vonnissen, consumentenrecht of productveiligheid.
  • Incoterms 2010, gestandaardiseerde internationale leveringsvoorwaarden over bijvoorbeeld de leveringsplaats, het moment van risico overgang, transport, verzekeringen en douaneformaliteiten.
  • Internationaal handel met algemene voorwaarden en de risico’s die zich daarbij voordoen, bijvoorbeeld als beide partijen hun eigen voorwaarden van toepassing verklaren en beide rechtssystemen de uitkomst daarvan anders beoordelen (first short rule versus last shot rule).

Praktijkvoorbeeld

Patrick:

“Een Nederlands ondernemer heeft mij benaderd voor het opnieuw opstellen van zijn algemene leveringsvoorwaarden zodat hij deze ook in het buitenland kon gebruiken. Dit bleek achteraf  helemaal niet nodig te zijn, omdat hij uitsluitend aan bedrijven zijn producten verkocht en leverde. Op mijn aanraden kozen we voor een oplossing waarbij hij met slechts een paar aanpassingen en toevoegingen zijn bestaande voorwaarden ook over de grens kon gebruiken en gewoon naar Nederlands recht. Ook heb ik de ondernemer nog een aantal handige tips meegegeven en standaardteksten voor hem opgesteld. Zo was zijn bedrijf snel en zonder al te veel kosten klaargestoomd voor de internationale handel.”