ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT

You and Me Legal staat op het gebied van het arbeids- en ontslagrecht zowel werknemers als werkgevers, ondernemingsraden en bestuurders bij. Het arbeidsrecht is complex en onder invloed van politieke besluitvorming aan veel verandering onderhevig. Bedenkt u zich daarnaast dat arbeidszaken emotioneel grote impact kunnen hebben. Juist daarom is het prettig als u zich kunt laten bijstaan door een ervaren en deskundig professional.

Als werknemer kunt u onder meer bij ons terecht voor advies over de totstandkoming of beëindiging van uw arbeidsovereenkomst of voor vragen over arbeid en ziekte. Werkgevers adviseren wij graag over bijvoorbeeld arbeidscontracten, individueel of collectief ontslag, overgang van onderneming, medezeggenschap en statutair bestuurderschap. U kunt het beste zo vroeg mogelijk in het proces juridisch advies inwinnen. Dat biedt u en ons de kans om hoge kosten en langslepende procedures zoveel mogelijk te voorkomen.

Praktijkvoorbeeld

Patrick:

“Een werknemer in de bankensector vroeg mij om juridisch advies over haar rechtspositie in een arbeidsconflict met haar werkgever. Als trouwe werknemer had zij nog de hoop om in een aantal gesprekken met haar werkgever het conflict op te kunnen lossen. Helaas bleek dat de werkgever niet geïnteresseerd was in een conflictoplossing maar in een beëindigingen van de arbeidsovereenkomst met de werknemer. Vanaf dat moment heb ik het het roer overgenomen en met werkgever onderhandeld over een beeindigingsovereenkomst. Het resultaat was dat werknemer met een goede regeling naar een ander werkgever kon gaan. Relatie- en concurrentiebeding kwamen te vervallen en ze had een beëindigingsvergoeding ontvangen die vele malen hoger was dan de transitievergoeding en zelfs de beëindigingsvergoeding volgens het toepasselijke sociaal statuut.”

Praktijkvoorbeeld

Renate:

“Na een burn-out kreeg mijn klant te horen dat haar werkgever de arbeidsrelatie niet wilde voortzetten. In eerste instantie gaf ze in haar boosheid aan dat ze wilde inzetten op een zo hoog mogelijke vergoeding en daarvoor desnoods zou willen procederen. Als snel werd echter duidelijk dat de situatie emotioneel grote impact op haar had. Eigenlijk wilde ze de zaak liever zo snel mogelijk afwikkelen, maar zonder dat ze over zich heen zou laten lopen. Samen hebben we een aantal voor haar belangrijke eisen bij de werkgever neergelegd. Doordat ze er lange tijd uit was geweest, wilde ze bijvoorbeeld nog een paar weken ervaring op doen bij een andere vestiging van het bedrijf, zodat ze gemakkelijker weer tot de arbeidsmarkt kon toetreden. Het resultaat was dat ze alle voorwaarden die voor haar belangrijk waren in de overeenkomst vastgelegd kreeg, dat ze trots was op zichzelf omdat ze met slechts wat hulp op de achtergrond van mij het hele traject zelfstandig wist af te wikkelen, dat ze niet te lang in een negatieve werkspiraal bleef hangen, en dat ze kreeg waar ze recht op had. Mijn klant heeft uiteindelijk snel een andere baan kunnen vinden, waar ze heel veel plezier in heeft.”