SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID

U heeft schade geleden en wilt die op een derde verhalen. Of misschien wordt u zelf aansprakelijk gehouden voor geleden schade. Dat zijn complexe trajecten, die een veelheid aan vragen kunnen oproepen.

“Kan de andere partij wel aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade?”

“Komt de schade voor vergoeding in aanmerking, en hoe moet je die vervolgens berekenen?”

“In welke gevallen is er sprake van een onrechtmatige daad, verwijtbaarheid, overmacht?”

“Hoe zit het met voordeel of met eigen schuld?”

“Ik vind eigenlijk dat ik zelf een vordering heb, kan ik dat verrekenen?”

You and Me Legal rekent schade en aansprakelijkheid tot een van haar expertisegebieden. Wij zijn u graag van dienst bij al uw vraagstukken op dit vlak.

Praktijkvoorbeeld

Renate:

“Een schoonmaakbedrijf ontving van een van zijn klanten een klacht over gebreken in het uitgevoerde werk. Mij werd om advies gevraagd. Ik hielp het bedrijf vervolgens bij het schrijven van een juridisch goed onderbouwde, maar toch vriendelijke reactie op deze klacht. Daarin heb ik vooral toegelicht dat er geen sprake was van gebreken: de klacht betrof namelijk zaken waarvan de aansprakelijkheid van te voren uitdrukkelijk was uitgesloten. Al na één brief was de toon van de wederpartij volledig veranderd en bleek dat de soep helemaal niet zo heet gegeten werd. Die ene reactie leidde ertoe dat de facturen van het schoonmaakbedrijf gewoon werden betaald, dat de relatie behouden bleef en dat weer nieuwe opdrachten werden verstrekt. De samenwerking tussen partijen is volledig hersteld!”