Picture of Patrick Link

Internationale Handel met de nieuwe Incoterms 2020

De nieuwe Incoterms 2020 treden per 1 januari in werking. Het wordt dus tijd om je als ondernemer hierop voor te bereiden.

Wat zijn Incoterms?

De Incoterms zijn een internationaal algemeen geaccepteerde set van definities en leveringsvoorwaarden voor gebruik in internationale en ook nationale koop- en verkoopovereenkomsten voor goederen.

Verkoop je ook goederen naar het buitenland of heb je een buitenlandse importeur?
Dan is het gebruik van de Incoterms in ieder geval aan te raden.

Met een verwijzing naar een van de 11 Incoterms in de koopovereenkomst of in jouw algemene (leverings- of inkoop-)voorwaarden maak je direct, internationaal bekende en erkende afspraken over de verdeling van verplichtingen, risico’s en kosten m.b.t.
– transport,
– verzekering,
– plaats van levering,
– vergunningen en
– douaneformaliteiten.
Alhoewel het gebruik en de verklaring van de toepassing van deze regels wettelijk niet verplicht is, bespaart het tijd en behoedt het ondernemers voor valkuilen en financiële schade.

Incoterms 2020

Ieder jaar herziet de Internationale Kamer van Koophandel de huidige Incoterms, in dit geval de Incoterms 2010. De Incoterms 2020 zijn toegankelijker en makkelijker in het gebruik, ze bevatten meer gedetailleerde toelichtingen met illustraties, die de verantwoordelijkheden van importeurs en exporteurs voor iedere Incoterms regel weergeven.

De nieuwe Incoterms 2020 treden per 1 januari in werking. Het wordt dus tijd om je als ondernemer hierop voor te bereiden.

Hier de belangrijkste wijzigingen op een rij:

• In de nieuwe Incoterms 2020 regels FCA, DAP, DPU en DDP wordt nu ook rekening gehouden met vervoer van goederen met eigen vervoermiddelen.
• De drieletterafkorting voor Delivered at Terminal (DAT) is gewijzigd in DPU (Delivered at Place Unloaded) omdat niet alleen een terminal maar nu ook iedere plaats een plaats van bestemming van de levering kan zijn. Als het maar een plaats is waar de goederen gelost kunnen worden, aangezien het lossen een verplichting van de verkoper is.
• De Incoterms 2020 voorzien in een aantoonbare behoefte in de markt voor on-board bills of lading bij de Free Carrier (FCA) Incoterms regel. Deze wijziging is onder ander van groot belang omdat deze hernieuwde Incoterm bij de banken zeer gewenst is in het geval van betaling onder een Letter of Credit.
• De CIF en CIP Incoterms 2020 voorzien in verschillende niveaus van verzekeringsdekking. Zo dient de verkoper bijvoorbeeld bij CIP een verzekering met hogere dekkingsgraad (Institute Cargo Clauses A) overeen te komen. Partijen kunnen wel apart overeenkomen een beperktere dekking te hanteren.
• In de nieuwe Incoterms 2020 zijn aan veiligheid gerelateerde vereisten opgenomen bij de verplichtingen omtrent vervoer en de kosten.

Vervallen met inwerkingtreding van de Incoterms 2020 de Incoterms 2010?

Nee. Je kunt nog steeds (ook ná 1 januari 2020) van de Incoterms 2010 gebruik maken. We adviseren dan wel om dan ook daadwerkelijk het juiste jaartal duidelijk en schriftelijk vast te leggen om discussies achteraf te voorkomen.

Wat moet je als ondernemer nu doen?

Maak je al gebruik van de Incoterms?

Nog niet?
Dan adviseren we je – gezien bovengenoemde voordelen – om alsnog hiervan gebruik te maken. Daarbij is het belangrijk goed na te denken welke van de 11 Incoterms het beste past bij jouw handelstransacties en je dus wilt afpreken met jouw leveranciers en klanten.

Ja, maar nog steeds de Incoterms 2010
Dan adviseren we je om na te gaan welke Incoterm je nu gebruikt en om jouw contracten en algemene voorwaarden Incoterms 2020-proof te maken.

Heb je nog verdere vragen over de Incoterms 2020 of twijfel je nog over de juiste aanpak en toepas-sing van de nieuwe regels?
Wij van You and Me Legal kunnen je verder helpen.

Neem gerust contact op met ons op. Bellen, mailen en appen kan altijd. Of loop binnen tijdens een van onze inloopspreekuren!

Wij verheugen ons op een kennismaking.

Patrick Link | 06 24355737 | Patrick@youandmelegal.com
Renate Verstraaten | 06 15872102 | renate@youandmelegal.com

Delen
Delen
Delen
Delen